Commissions
2006 - Selvatica Plastica
Butterflies / 290 x 223cm
Blue bottle / 300 x 240cm
Watering can / 125 x 360cm
Candles / 300 x 240cm
Ants / 125 x 290cm
Horse / 140 x 255cm

Client: Municipality of Apeldoorn
Assignment: artwork for the new pedestrian and cyclist tunnel

Whilst there are noticeable similarities (damp atmosphere, sparse flecks of light, the trickle of water) few people would make the association between a tropical rainforest and a cycle tunnel. But Elspeth Diederix – born in the tropics , travelled to the jungles of Costa Rica especially for the new cyclist’s tunnel in Apeldoorn. 

There she built a number of installations in which light in the darkness was a reoccurring theme. And in which (as is so often the case in Diederix’s work) everyday objects enter a spellbinding relationship with the natural environment. The photographs Diederix made of these installations have a powerful intensity, full of wonder and mystery, and a refreshingly humorous feel. 

Ten large photographic works were produced during the field trip, which were installed on the walls of the tunnel: two elongated prints span the walls and ceiling, rather like pergolas. Fitted LEDs accentuate the photographs and their secrets of light and dark. 


One additional note about the Leafcutters: an ant species typical to Costa Rica. These ants snip segments out of leaves with their giant mandibles and carry them in procession back to their nest. They immediately became a key aspect of the project, but for practical reasons these were photographed in the ant farm in Artis, Amsterdam.


Opdrachtgever: gemeente Apeldoorn
Opdracht: kunsttoepassing in de nieuwe fietsers- en voetgangerstunnel 

Hoewel de overeenkomsten opvallend zijn (de vochtige atmosfeer, de spaarzame lichtvlekken, het sijpelend water) zullen niet veel mensen de associatie ‘tropisch regenwoud’ krijgen bij het gegeven ‘fietstunnel’. Maar Elspeth Diederix - niet voor niets in de tropen geboren – reisde speciaal voor de fietstunnel van Apeldoorn naar de jungle van Costa Rica. 
Aldaar bouwde ze een aantal installaties waarbij het licht in de duisternis een terugkerend gegeven is. En waarbij (zoals vaak in Diederix’ werk) alledaagse gebruiksvoorwerpen een wonderlijke relatie aangaan met de natuur. De foto’s die Diederix er vervolgens van maakte zijn van een grote intensiteit, vol schoonheid en mysterie, en een fris gevoel voor humor.  

De expeditie leverde tien grote werken op voor aan de wanden van de tunnel; twee langgerekte prints bestrijken wanden en plafond als een soort pergola’s. Door de aangebrachte LED-verlichting vallen de foto’s extra op en wordt het geheim van het licht en de duisternis versterkt. 

Een speciale vermelding ten slotte voor de ‘bladsnijders’; dat zijn typisch Costa Ricaanse mieren, die met hun schaartjes stukken uit een boomblad knippen en in optocht naar hun nest sjouwen. Ze namen direct een plek in in het kunstwerk, maar uit logistieke overwegingen zijn ze gefotografeerd in het mierenhuis van Artis.