Commissions
2015 - Tulipa & Narcissus UMCU
Tulipa / 120 x 80cm
Spoirot / 120 x 80cm
Narcissus, dicentra & muscari / 120 x 200cm

Commissioner: University Medical Center Utrecht
Commission: photography series for the radiotherapy department of the UMC-U

In radiotherapy, the scans of a patient’s body are coloured in particular ways to indicate the treatment area. These line drawings and patterns of dots form a specific visual language through which doctors and radiologists communicate with one another. This mysterious visual language became the point of departure for Tulpia & Narcissus, a series of three works in which Diederix applied radiotherapy to flowers. 

Cloud is the largest of the three works: a symphony of daffodils, fuchsia and blue hyacinths, in stark contrast with the frozen, inaccessible mountains of the Swiss Alps forming the backdrop. The flowers are filled with vitality and are bound together through the cloud of their breath, smell, or thoughts. Tulipa is a portrait of a super tulip painted with multiple layers of colour, referring to human intervention with its ‘nature’. In the background: the web of nocturnal energy of a city at night. Lines of light (in the way a scanner traces a body) are incorporated into the white flowers of Spoirot. With their satellite dishes, they reach towards the ether.


Opdrachtgever: Universitair Medisch Centrum Utrecht
Opdracht: fotoserie voor de afdeling radiotherapie van het UMC-U

In de radiotherapie worden scans van het lichaam op een specifieke manier ingekleurd om aan te geven welke delen bestraald moeten worden. De lijntekeningen en vlekkenpatronen die daarvan het resultaat zijn, vormen een specifieke beeldtaal waarin artsen en radiologen met elkaar communiceren. Deze mysterieuze beeldtaal was het uitgangspunt van Tulipa & Narcissus, een serie van drie werken waarbij Diederix radiotherapie toepaste op bloemen.

Cloud is de grootse van de drie; een symfonie van narcissen, fuchsia en blauwe druifjes, fel afstekend tegen het koude, ongenaakbare hooggebergte van de Zwitserse Alpen. De bloemen hebben een grote levenskracht. In hun adem- of geur- of gedachtenwolken zijn ze met elkaar verbonden. Tulipa is het portret van een supertulp met meerdere kleurlagen. Deze refereren naar de menselijke interventie in zijn ‘natuur’. Op de achtergrond het web van nachtelijke energie van een stad in de avond. Lijnen van licht (zoals van een scanner die een lichaam aftast) zijn geïncorporeerd door de witte bloempjes op Spoirot. Met hun schotelantennes reiken ze naar wat er in de lucht hangt.