Projects
2003 Supernatural
Cloud / 148 x 185 cm
Table/Bottle / 100 x 80 cm
Untitled
Banana still life / 80 x 63cm
Video / 125 x 158 cm

A double commission for Elspeth Diederix and Marnix Goosens, with ‘research into nature in its broadest sense of its meaning’ as their point of departure. Diederix travelled to the volcanic island of La Palma to develop her part of the project. Here the black sands, pebbles and rocks became inspiration for a research into different aspects of light and dark.
Video is a still life of a video camera placed on a rock, both wrapped in aluminium foil. Stone and camera, nature and technology, simplicity and complexity merge to form a peculiar island that lights up in the sea of black shingles. The ‘inversion’ of this photograph is Table/Bottle, in which the subject, a water bottle positioned at the very edge of a table, becomes a sharp black silhouette against the bright light reflecting from the tablecloth. Ostensibly stripped of its weight the bottle gains the sublime intensity of a projection or drawing. 
Equally compelling, though this time with a more narrative approach, in the work without a title a man is poised on the ridge of a rocky cliff, about to take off into flight. The sea in the distance. Two empty bottles bound to his arms as though they were his wings. Dressed in freshly ironed shirt and trousers, this tall gentleman is an evocative, atypical Icarus. In Jeroen with horse, a man is wading through the sea with a horse’s head rested on his shoulder; a scene with a dark undertone, while Cloud, the photograph with a cloud of white plastic bags, shimmers with light and weightlessness. 
Supernatural was exhibited in 2004 at Huis Marseille (Amsterdam), accompanied by a publication of the same name with the works of both artists and an essay by Dick Tuiner, published by Artimo.


Een duo-opdracht voor Elspeth Diederix en Marnix Goossens, met ‘natuuronderzoek in de breedste zin van het woord’ als leidmotief. Voor haar deel van het project reisde Diederix af naar het vulkanische eiland La Palma, waarvan de zwarte bodem het uitgangspunt werd voor onderzoek naar het licht en het donker, op verschillende fronten.

Video is een stilleven van een videocamera op een grote steen, verpakt in zilverfolie. Steen en camera, natuur en technologie, eenvoud en complexiteit, zijn versmolten tot een vreemd eilandje dat oplicht in een zee van zwarte kiezels. Het ‘negatief’ van deze foto is Table/Bottle, waarbij het subject, een waterfles op de uiterste rand van een tafel, een scherp zwart silhouet wordt door het licht dat het tafelkleed weerkaatst. Ogenschijnlijk ontdaan van zijn massa krijgt de fles de sublieme intensiteit van een projectie of tekening. 

Net zo spannend, maar op een meer narratieve manier is het werk zonder titel waar een man op de rand van een rotsformatie staat, op het punt om weg te vliegen. In de diepte ligt de zee. Twee lege waterflessen heeft hij bij wijze van vleugels aan zijn bovenarmen gebonden. Met zijn schone, pas gestreken overhemd en pantalon is deze rijzige heer een aangrijpende, atypische Icarus. In Jeroen with horse loopt een man de zee in met een paardenhoofd op zijn schouder. Een scène met een duistere ondertoon, terwijl Cloud, de foto met de wolk van witte plastic tasjes, juist zindert van licht en gewichtloosheid.

Supernatural was als tentoonstelling te zien in Huis Marseille (Amsterdam) in 2004, waarbij een gelijknamige publicatie verscheen met de werken van beide kunstenaars en een essay van Dick Tuinder. Een uitgave van Artimo.