Info

The world of Elspeth Diederix is endlessly rich. Bringing these riches to light, the beauty of nature and everyday ‘things’, lies at the core of her work. She approaches a plastic bag with the same fascination as a vase of flowers or a mountain ridge. Through her photography Diederix is looking for the moment in which everyday phenomenon lose their ordinary appearance, the moment in which they show their true selves. She shakes us out of our worn and preconditioned ways of perceiving and exposes the world’s true appearance: sublime, full of surprises, poetry and beauty. 

Diederix studied at the Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam between 1990 and 1995 in the painting and sculpture department. Photography eventually proved to be the best medium for her to form her ideas; nevertheless, both painting and sculpture have been present in her work since the outset. Just as in the ‘installation’ Utah (post-it) (2001) in which a fluorescent pink post-it note is stuck to a silver birch tree in a snowscape. This intervention removes both the tree and the post-it note from their context, strips them of their ordinary appearance, and brings about a celebration of colour and energy. Pure fine art painting that you can watch for hours on end, captured by the squareness of the paper, the ridiculous shade of pink, and the aged skin of the tree. 

Diederix’s work is playful and simple, yet its simplicity is an illusion. Each photograph is staged with almost mathematic precision, based on comprehensive research in the form of sketches, maquettes and test shoots. The objects and materials are found in nature, bought in shops or made meticulously, with endless patience, by hand. Her works are made without any digital manipulation.

Daughter of a geologist, born in Kenya (1971) and raised in Colombia, travelling and her fascination for nature and landscapes are in her blood. During her residency at the Rijksakademie in Amsterdam (1998-2000) and in the following years, she travelled to all corners of the world to develop her work, both her artistic practice and commissioned work. In 2002 she won the prestigious Prix de Rome Photography award. The birth of her daughters has brought her focus towards her direct surroundings in recent years, such as the garden of her studio, ‘An experiment in gardening and photography’, that can be followed via the blog Studio Garden. During this period her work has become more organic and tactile, like in the projects Still Life Submerged and Plumeria & Chicory. A fascinating new development, drawing on the same motivation: the revelation of the sublime in the world around us. 

Biografie

De wereld volgens Elspeth Diederix is van een oneindige rijkdom. En om deze rijkdom, de schoonheid van de natuur en van ‘de dingen’ te laten zien, dat is de kern van haar kunstenaarschap. Hierbij wordt een plastic zak door haar met dezelfde verwondering bekeken als een vaas met bloemen, of een bergkam. Diederix zoekt in haar fotografie naar het moment waarop de alledaagse fenomenen hun vertrouwde verschijningsvorm verliezen, en daardoor pas werkelijk zichtbaar worden. Ze trekt ons als kijker uit een geconditioneerde, sleetse manier van waarnemen en laat zien hoe de wereld eigenlijk is: subliem, vol verrassing, poëzie en schoonheid. 

Diederix studeerde van 1990 tot 1995 aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam, op de afdeling schilderen en sculptuur. Uiteindelijk bleek fotografie het beste medium te zijn om haar ideeën vorm te geven, desalniettemin zijn zowel de schilderkunst als het sculpturale van meet af aan in haar werk aanwezig. Zoals in de ‘installatie’ Utah (post-it) (2001) waarbij in een sneeuwlandschap een knalroze post-it-velletje tegen de witte bast van een berkenboom is geplakt. De ingreep haalt zowel boom als post-it uit zijn context, ontdoet ze van hun vertrouwde verschijningsvorm, en veroorzaakt een feest van kleur en energie. Pure schilderkunst waar je naar kunt blijven kijken en je verbazen over de rechthoekigheid van het papiertje, het idiote roze en het doorleefde vel van de boom. 

Zo speels en eenvoudig is Diederix’ werk, maar de eenvoud is schijn. Iedere foto wordt met een bijna mathematische precisie in scène gezet en er gaat diepgaand onderzoek aan vooraf in de vorm van tekeningen, maquettes, en proefopnames. De objecten en materialen komen uit de natuur of worden in een winkel gevonden, of ze worden minutieus en met een eindeloos geduld met de hand gemaakt. Haar werk ontstaat zonder enige vorm van beeldmanipulatie of digitale kunstgrepen. 

Als dochter van een geoloog geboren in Kenia (1971) en getogen in Colombia, zit het reizen en de fascinatie voor natuur en landschap haar in het bloed. Tijdens haar studie aan de Rijksakademie in Amsterdam (1998-2000) en in de jaren daarna reisde ze naar alle uithoeken van de wereld om werk te maken, zowel eigen projecten als werk in opdracht. In 2002 won ze prestigieuze Prix de Rome Fotografie. De geboorte van haar dochters zorgde ervoor dat de focus zich de laatste jaren naar haar directe leefomgeving heeft verplaatst, zoals de tuin van haar atelier, ‘an experiment in gardening and photography’, te volgen via het blog Studio Garden. In deze periode wordt haar werk organischer en tactieler, zoals in de projecten Still Life Submerged en Plumeria & Chicory. Een fascinerende nieuwe ontwikkeling, vanuit nog steeds dezelfde intentie: de openbaring van het sublieme in de wereld om ons heen.


Text: Jolanda Kooijmans
Vertaling: Rosie Heinrich